Wetasker wordt inactief vanaf 1/03/21. Super hard bedankt voor jullie steun mede door het gebruik van het platform! Heb je nog geld op jouw account? Stuur even een mailtje naar info@wetasker.be

Plaats een taak

1
2
3
Een taak plaatsen is gratis en vrijblijvend.
Zodra je beslist om deze taak toe te wijzen, is de totaalkost:
(inclusief transactie- en servicekost)
© 2017 WeTasker. All rights reserved