Wetasker wordt inactief vanaf 1/03/21. Super hard bedankt voor jullie steun mede door het gebruik van het platform! Heb je nog geld op jouw account? Stuur even een mailtje naar info@wetasker.be

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE GEEFT U AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELEZEN TE HEBBEN EN TE BEGRIJPEN, EN VERKLAART U UITDRUKKELIJK AKKOORD TE GAAN MET WETASKER BVBA’S ALGEMENE VOORWAARDEN (ZOALS HIERONDER BESCHREVEN). MOCHT U NIET AKKOORD GAAN MET DEZE VOORWAARDEN, HEEFT U GEEN TOEGANG TOT OF RECHT OP GEBRUIK VAN HET PLATFORM.
HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM DOOR HET PLAATSEN OF UITVOEREN VAN TAKEN IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER.
WETASKER BVBA KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD EN DRAAGT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS OF DE GELEVERDE DIENSTEN.
WETASKER BVBA VERWERPT EXPLICIET ALLE AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK MOGELIJK IS IN DIT VERBAND.
WANNEER EEN TASKER DIENSTEN VERLEENT VIA HET WETASKER BVBA PLATFORM, IS WETASKER BVBA NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE TASKER OF DE OPDRACHTGEVER INDIEN DEZE SCHADECLAIMS ONTVANGT VAN OPDRACHTGEVERS DIE DIENSTEN BESTELDEN, OF TASKERS DIE DIENSTEN UITVOERDEN.

 1. Definities
 • “Account“ omvat alle informatie en inhoud die een geregistreerde gebruiker heeft verstrekt op het Platform. Deze bevat persoonlijke informatie, historieken, favorieten, beoordelingen, aanbevelingen, foto's enzovoort.
 • “Tasker“ is elke Gebruiker die taken uitvoert op het Platform.
 • “Opdrachtgever“ is elke Gebruiker die taken besteld of de intentie heeft om dit te doen via het Platform.
 • “WETASKER BVBA“ is een bedrijf dat het bestellen van taken, uitgevoerd door Taskers op aanvraag van de Opdrachtgevers, faciliteert.
 • “Taken” zijn alle soorten van opdrachten die Opdrachtgevers op het Platform Plaatsen en die de Opdrachtgevers wensen te laten uitvoeren door de Taskers.
 • “Richtlijnen voor Opdrachtgevers en Taskers“ zijn de op het Platform genoemde richtlijnen om de veiligheid en kwaliteit van de taken te garanderen.
 • “Platform“ (met inbegrip van WETASKER BVBA’s Website, App en dienst) is een online platform gebruikt door Opdrachtgevers en Taskers om taken aan te bieden en te bestellen. Het is eigendom van en wordt beheerd door WETASKER BVBA en haar verbonden vennootschappen.
 • “Bod” is een tegenvoorstel van de Tasker op de aanvraagprijs die de Opdrachtgever aan zijn taak heeft toegekend.
 • “Dienst“ betekent de dienstverlening door WETASKER BVBA via het Platform waardoor Opdrachtgevers en Taskers taken kunnen bestellen of het uitvoeren hiervan kunnen aanbieden.
 • “De overeengekomen prijs”, is de prijs die door zowel de Tasker als de Opdrachtgever is aanvaard en wordt bekrachtigd door de status van de taak te veranderen van ‘open’ naar ‘toegewezen’.
 • “Servicekost“ is de vergoeding die WETASKER BVBA aanrekent aan de taskers en de opdrachtgevers voor het gebruik van het platform.
 • “Wallet’ is een virtuele portefeuille die door het externe platform ‘MANGOPAY’ wordt beheerd, waar geld door de Opdrachtgevers kan worden opgeladen of door de uitvoeders kan worden afgehaald.
 • “Transactiekost” is de vergoeding die het externe betalingssysteem ‘MANGOPAY’ aanrekent.
 • “Site” betekent de website van WETASKER BVBA beschikbaar via www.WETASKER.be
 • “Voorwaarden” zijn WETASKER BVBA’s Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy en Cookie Policy.
 • “Gebruiker” is elke Opdrachtgever, Tasker, of andere Gebruiker, die zich heeft aangemeld voor een Account op het Platform en/of gebruik maakt van de Dienst.
 • "Kwiekzilver" is een digitale marktplaats voor de zorgsector waar dienstverleners geconnecteerd worden met zorgvragers, te vinden op www.kwiekzilver.be.
 1. WETASKER BVBA informatie
  WETASKER BVBA Warmoesstraat 1, 2800 Mechelen
  Ondernemingsnummer: 0674.759.516
  BTW nummer: BE0674.759.516
  WETASKER BVBA’s kantoren: Warmoesstraat 1, 2800 Mechelen
  info@wetasker.com
 2. Toepassingsgebied
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die WETASKER BVBA levert via het Platform. WETASKER BVBA fungeert enkel als facilitator tussen Opdrachtgevers en Taskers en is dus geen partij bij enige overeenkomst met betrekking tot het bestellen van taken. Alle overeenkomsten aangaande het bestellen van taken worden rechtstreeks tussen de Opdrachtgevers en de Taskers afgesloten.
  2. WETASKER BVBA zal op geen enkele wijze worden geacht op te treden als klusjesdienst, ophaaldienst, pakjesdienst, eventplanner, fotograaf, stylist, chauffeur of exploitant of tasker van andere taken die via het platform worden aangeboden.
  3. WETASKER BVBA mag de omvang van haar activiteiten uitbreiden, zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Platform
  1. Gebruik van het Platform is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar of ouder en/of met de juridische bekwaamheid een contract te sluiten.
  2. Door de toegang tot, of het gebruik van, het Platform, op alle mogelijke manieren, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van WETASKER BVBA hebt gelezen en dat u ze begrijpt en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heeft u geen recht op toegang tot of gebruik van het Platform.
  3. Om het Platform te kunnen gebruiken moet u een Account aanmaken en op uw profiel juiste gegevens over uzelf invullen, zoals uw echte identiteit (voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht) en uw actieve contactgegevens (e-mail adres en telefoonnummer). Als de informatie die u aan ons verstrekt niet juist en onwaar is, kunnen we de kwaliteit van onze Diensten niet garanderen. U aanvaardt dat de informatie die u vrijwillig verstrekt, kan en zal worden gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Policy.
  4. Voor zover het Platform het toestaat, kunt u de informatie in uw Account op elk gewenst moment bijwerken. Wil u stoppen met het gebruik van het Platform en uw Account verwijderen van het Platform, dan kunt u contact met ons opnemen via info@wetasker.com. Wij zullen uw Account en uw persoonlijke informatie van het Platform verwijderen binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met onze Voorwaarden.
  5. Als u de Voorwaarden, WETASKER BVBA regels of enige toepasselijke wet overtreedt, kan WETASKER BVBA op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u, uw account opschorten of verwijderen.
  6. Hoewel WETASKER BVBA haar uiterste best zal doen, kan WETASKER BVBA niet garanderen dat het Platform continu zal werken zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal draaien op elk apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot het Platform te krijgen.
  7. WETASKER BVBA mag, op elk moment, correcties aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen doorvoeren, verbeteringen aanbrengen, en om het even welke andere veranderingen aanbrengen in het Platform, alsook het toevoegen of stoppen met weergeven of het verstrekken van enige inhoud of functie zonder kennisgeving aan haar Gebruikers. U gaat ermee akkoord en erkent dat WETASKER BVBA niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of storingen die zich kunnen voordoen in verband met het uitvoeren van dergelijke wijzigingen.
 4. Prijzen & kosten voor taken die aangeboden worden via de Site
  1. De aanvraagprijs is de gewenste prijs die een Opdrachtgever wenst te besteden voor het laten uitvoeren van zijn geplaatste taak op het Platform door de Taskers, op de taakomschrijving pagina en bestaat uit de Opdrachtgever’s gewenste prijs (incl. toepasselijke belastingen) vermeerderd met 3,5% servicekosten (met een minimum van € 0,5 per taak) en de transactiekosten voor de betaling. Ter Voorbeeld: wanneer je een Taak plaatst en als betalingsmiddel Visa of Mastercard gebruikt is de kost als volgt: Een taak waarvoor je € 20 wil betalen aan de Tasker, kost je (€20 + 3,5% = €20,70) + (1,8% + €0,18) = € 21,25. U betaald dus € 21,25 als totale kost. LET OP= Andere betalingsmethoden dan Visa/Mastercard zullen ook een andere transactiekost opleveren. Deze transactiekosten kunnen door Mangopay op ieder moment aangepast worden. kijk op https://www.mangopay.com/pricing/pricing-worldwide/voor meer info betreffende de transactiekosten. WETASKER BVBA kan de prijs van de Servicekost op elk gewenst moment aanpassen. Kennisgeving van deze aanpassing zal worden gegeven in overeenstemming met Artikel 16.
    
  2. Een opdrachtgever dient zijn Wallet op te laden met minimaal het bedrag van de overeengekomen prijs vermeerderd met de servicekosten en de transactiekosten alvorens het mogelijk is om een taak de status ‘Toegewezen’ te geven. Men kan besparen op de transactiekosten door bedragen hoger dan de overeengekomen prijs op te laden en zo het aantal transacties te verlagen.
  3. Een Tasker kan een bod uitbrengen op een taak, indien hij van oordeel is dat de vergoeding van een uit te voeren taak hoger of lager dan de aanvraagprijs dient te liggen.
  4. De overeengekomen prijs, is de prijs die door zowel de Tasker als de Opdrachtgever werd aanvaard en wordt bekrachtigd door het aanvaarden van de kandidatuur van de Taskers die een bod heeft gedaan of jouw prijs heeft aanvaard, de ‘status’ van de taak zal in deze fase veranderen van ‘Open’ naar ‘Toegewezen’ Het bedrag dat zal worden overgemaakt naar de rekening van de Tasker, is de overeengekomen prijs verminderd met 3,5% administratiekosten (incl. 21% BTW en vaste kosten) - met een minimum van €1 per taak - en met 10% servicekosten, indien de WETASKER BVBA een particulier persoon is die verkoopt onder de Belgische Deeleconomie-wet van 15 juli 2018.
   Ter Voorbeeld: wanneer je een Taak hebt uitgevoerd is de kost als volgt: Voor een taak waarvoor de afgesproken prijs € 30 was, zijn de servicekosten als volgt te berekenen (€30 - 3,5% = €28,95) - (10%) = € 26,05. U ontvangt dus netto € 26,05. WETASKER BVBA kan de prijs van de Servicekost op elk gewenst moment aanpassen. Kennisgeving van deze aanpassing zal worden gegeven in overeenstemming met Artikel 16.
  5. Dit bedrag zal, van zodra een taak volledig is uitgevoerd door de Tasker en op het platform de status ‘Voltooid’ krijgt, wordt overgemaakt naar de rekening van de Taskers, op voorwaarde dat er geen klachten en/of annuleringen waren en dat de betalingen voldaan werden door de Opdrachtgever.
  6. De Tasker is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke fiscale wetgeving en het vaststellen en betalen van belastingen met betrekking tot de taken die hij uitvoert via het Platform (exclusief eventuele belastingen op de Servicekosten), zoals vereist door de toepasselijke fiscale wetgeving in het land waar de WETASKER BVBA woont.
  7. Volgens de wet rond deeleconomie mag iedere particulier ouder dan 18 jaar maximaal € 6.250 per jaar onbelast bijverdienen via de erkende deeleconomie platform.  Dit is een totaal maximumbedrag verspreid over alle erlende deeleconomie platformen maar ook  inkomsten verdien via andere kanalen toegelaten volgends de de wet rond deeleconomie zijnde: verenigingswerk, burger aan burger of erkende deeleconomie platformen.  Wetasker BVBA kan niet verantwoordelijk worden gestelt indien de Tasker die bedrag overschreden heeft.
  8. De Tasker wordt zelf verantwoordelijk geacht zijn inkomsten die hij/zij heeft verdiend via deeleconomie platform aan te geven op zijn belastingsaangifte ook al heeft dit bedrag het maximaal onbelaste bedrag van €6.250 niet overschreden.
 5. Prijzen & kosten voor taken die aangeboden worden via Kwiekzilver
  1. De prijs die de Tasker aanbiedt op Kwiekzilver, is het bedrag dat de Tasker wil ontvangen. Op dit bedrag wordt er 30% ingehouden. Bijvoorbeeld als een Tasker €10 per uur vraagt, en een taak uitvoert van 5u is het totaalbedrag dat de Opdrachtgever betaald, €50. De Tasker ontvangt €35 van dit bedrag.
  2. Een Opdrachtgever dient zijn Wallet op te laden met minimaal het bedrag van de overeengekomen prijs vermeerderd met de transactiekosten die MangoPay aanrekent.
  3. Dit bedrag zal, van zodra een taak volledig is uitgevoerd door de Tasker en op het platform de status ‘Voltooid’ krijgt, wordt overgemaakt naar de rekening van de Taskers, op voorwaarde dat er geen klachten en/of annuleringen waren en dat de betalingen voldaan werden door de Opdrachtgever.
  4. De Tasker is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke fiscale wetgeving en het vaststellen en betalen van belastingen met betrekking tot de taken die hij uitvoert via het Platform (exclusief eventuele belastingen op de Servicekosten), zoals vereist door de toepasselijke fiscale wetgeving in het land waar de WETASKER BVBA woont.
 6. Betaling
  1. Momenteel kunnen Opdrachtgevers op het Platform betalen met Visa, Mastercard en Maestro/MisterCash.
  2. Opdrachtgevers die op het Platform taken plaatsen, zijn verplicht de overeengekomen prijs vermeerderd met de service- en transactiekost te betalen, zoals overeengekomen door de kandidatuur van de Tasker te aanvaarden en de status van de taak op ‘Toegewezen’ te zetten. Opdrachtgevers gaan ermee akkoord dat deze prijs in rekening wordt gebracht via hun kredietkaart of via Maestro. De verwerking van betalingen of mogelijke creditering, als gevolg van het gebruik van het Platform, wordt beheerd door de bepalingen en voorwaarden van de respectieve betalingsprovider of kredietkaartuitgever.
  3. WETASKER BVBA kan gebruikmaken van een vertraagde verwerking van 3 dagen na de betaling van de Opdrachtgevers om de betalingsveiligheid van de Gebruiker te waarborgen en om fraude tegen te gaan.
  4. In het kader van het gebruik van het Platform, zal WETASKER BVBA bepaalde transactie gegevens bijhouden (die WETASKER BVBA zal gebruiken overeenkomstig de Voorwaarden).
  5. Door het plaatsen van taken op het Platform en het instellen van een aanvraagprijs, geeft u WETASKER BVBA, via MANGOPAY, het recht om de aanvraagprijs of de overeengekomen prijs te innen van de Opdrachtgevers en dit bedrag over te dragen aan de Taskers. De Tasker stemt ermee in dat de betaling van de uitgevoerde taak wordt beschouwd als een rechtstreekse betaling van de Opdrachtgevers naar de Tasker van zodra de taak is uitgevoerd en als status ‘Voltooid’ heeft gekregen.
  6. De Tasker kan ervoor kiezen om uitbetaald te worden voor de verrichte taken via het platform door het geld van zijn wallet af te halen. De Servicekost in rekening gebracht door WETASKER BVBA wordt automatisch ingehouden op de uitbetalingen, alsook de wettelijke taksen.
  7. Taskers gaan akkoord met elektronische facturatie door WETASKER BVBA. Taskers zullen elektronische facturen ontvangen voor de taken die zij hebben uitgevoerd via het Platform. De facturen zullen alle benodigde informatie bevatten die nodig is voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.
  8. Opdrachtgevers kunnen elektronische facturen verkrijgen voor de transacties die zij via het Platform betaald hebben. WETASKER BVBA bezorgt deze facturen op verzoek van de Taskers. Gelieve uw verzoek te sturen naar info@wetasker.com.
 7. Annuleringen en terugbetalingen
  1. Een taak kan kosteloos worden geannuleerd zolang de taak als status ‘Open’ heeft.
  2. Ook wanneer de taak is toegewezen aan een Tasker worden er nog geen kosten in rekening gebracht, wel zal gevraagd worden om de som ter waarde van de taak op te laden, indien er via de online chat of na persoonlijk contact beslist wordt om niet samen te werken, kan de opdrachtgever de toewijzing annuleren, mits bevestiging van de Tasker en komt het bedrag integraal terug in de portfeuille van de Opdrachtgever beschikbaar.
  3. Voltrokken betalingen worden niet terugbetaald aan de Opdrachtgevers. De betalingen zullen dienen als compensatie voor de geïnvesteerde tijd en inspanning van de Tasker en WETASKER BVBA.
  4. De enige uitzonderingen op deze regel zijn de volgende:
   • Annulering omwille van overmacht. De Opdrachtgevers moet dan een e-mail sturen naar info@wetasker.com met een verklaring van zijn/haar situatie. WETASKER BVBA zal de door de Opdrachtgevers betaalde prijs terugbetalen binnen een termijn van 21 dagen of binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de omstandigheden.
   • In het geval een Tasker een misleidende voorstelling geeft van zijn kennis of ervaring met betrekking tot de uit voeren taak of wangedrag vertoont met betrekking tot de veiligheidsregels, kan WETASKER BVBA eenzijdig besluiten om de benadeelde Opdrachtgevers geheel of gedeeltelijk terug te betalen op kosten van de Tasker indien het dispuut wordt gemeld tijdens de status ‘assigned’ en voor deze als ‘Voltooid’ is aangeven. In dit geval moet de Tasker een e-mail sturen naar info@wetasker.com.
   • Als een Tasker zijn/haar taken annuleert, zullen de betalingen door de MANGOPAY volledig terugbetaald worden aan de Opdrachtgevers binnen een redelijke termijn.
   • WETASKER BVBA behoudt zich het recht voor om een aangeboden taak op elk gewenst moment te annuleren en afhankelijk van de status waar de taak zich in bevindt terug te storten naar de wallet van Opdrachtgever.
 8. Gebruikersgedrag
  1. Gebruikers zijn verplicht om:
   • Toepasselijke lokale, provinciale, nationale en/of internationale wetten en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten op het Platform na te leven, in het bijzonder toepasselijke fiscale regelgeving en veiligheidsregels;
   • Strikt de gebruikelijke standaardnormen en voorschriften te volgen die betrekking hebben op veiligheid en kwaliteit en onze richtlijnen voor Opdrachtgevers en Taskers na te leven;
   • Zich netjes en respectvol te gedragen tegenover andere Gebruikers op het Platform en tijdens de uitvoering van de taken;
   • Zich te onthouden van taalgebruik, in reviews die ze op het Platform zetten, dat als ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren, of om producten of diensten in een beoordeling aan te bieden.
   • Geen taken te plaatsen op het platform die seksueel getint zijn of die illegale verhandelingen tot doel hebben.
  2. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud van de taakomschrijving en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijk materiaal op het Platform op eender welke manier.
  3. U gaat ermee akkoord dat u geen taakomschrijving zal plaatsen op het Platform die: inhoud bevat waarvan het onwettig is in het land waar u woont om deze te bezitten, te posten of up te loaden, of die onwettig zou zijn voor WETASKER BVBA om te gebruiken of te bezitten in verband met het Platform.
  4. U gaat ermee akkoord dat WETASKER BVBA op elk moment de inhoud van uw taakomschrijving die u op het Platform geupload heeft, naar eigen goeddunken en met of zonder geldige reden kan verwijderen.
 9. Gebruiksbeperking van het Platform
  1. U begrijpt en gaat ermee akkoord om de Voorwaarden na te leven en het Platform of alle gerelateerde informatie voor niets anders te gebruiken dan waarvoor het ontworpen is. Indien u dit niet doet, kan dit aanleiding geven tot de beëindiging van uw account op het Platform en kan dit leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging. Dit betekent dat hetzij uzelf, hetzij iemand namens u niet kan en mag:
   • Handelen in strijd met de lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en regelgeving met betrekking tot uw activiteit op het Platform en tijdens het uitvoeren van een taak of het laten uitvoeren van een taak;
   • Het Platform gebruiken om illegale, onrechtmatige of ongeoorloofde handelingen te stellen of te bevorderen;
   • Het Platform gebruiken om enige vorm van spam, ongevraagde commerciële of niet-commerciële informatie te e-mailen of een ander soortgelijk gedrag;
   • Zich inschrijven voor meer dan één Account, een Account namens iemand anders dan uzelf registreren, toegang verschaffen tot uw Account aan iemand anders dan uzelf;
   • Het Platform gebruiken voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, anders dan waarvoor het platform ter beschikking wordt gesteld, zonder de uitdrukkelijke toestemming van WETASKER BVBA;
   • De privacy-rechten en andere rechten van andere Gebruikers belemmeren of schenden, of gegevens en informatie overandere Gebruikers verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, hetzij manueel of automatisch door het gebruik van een robot, spider, crawler, een zoek- of retrieval applicatie, of gebruik maken van andere automatische hulpmiddelen, processen of methodes om toegang te krijgen tot het Platform en het opvragen, indexeren en/of dataminen van elke informatie;
   • Belemmeren of verstoren van de activiteiten van het Platform, of de servers of netwerken die het Platform hosten, of het negeren van wetten en regelgeving of vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van dergelijke servers of netwerken;
   • Posten, publiceren of op andere wijze beschikbaar stellen via het Platform van elke inhoud, tekst of informatie die beledigend, kwetsend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of racistisch, seksueel, religieus, of anderszins aanstootgevend of beledigend is;
   • Zich uitgeven voor een andere persoon of entiteit of valse informatie verstrekken op het Platform, hetzij direct of indirect;
   • Bedrieglijk of verkeerdelijk uw connectie met een persoon of entiteit vermelden, uitdrukken of impliceren dat WETASKER BVBA of een derde partij u vertegenwoordigt, uw platform, uw bedrijf, of een verklaring die u maakt, of valse of onjuiste informatie over WETASKER BVBA verspreiden;
   • Als Taskers, valse of onjuiste informatie verstrekken met betrekking tot de ervaring of know-how die u aanbiedt via WETASKER BVBA aan Opdrachtgevers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige verklaring die u maakt met betrekking tot uw taken, met inbegrip van de kwaliteitsnormen, het materiaal waarover u beschikt en ervaring betreffende de uit te voeren taak dat u aanbiedt op WETASKER BVBA;
   • Elke inhoud verzenden, verspreiden, weergeven of op een andere manier beschikbaar maken via of in verband met het Platform, met inbegrip van User Generated Content, dat de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten kunnen schenden, of die onwettige inhoud kunnen bevatten;
   • Elke actie ondernemen die, naar WETASKER BVBA’s eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote last veroorzaakt of kan veroorzaken op de infrastructuur van het Platform of die anderszins een negatieve invloed kan hebben op de ervaring van de Gebruiker in verband met het Platform;
   • Een browser, kader, beperking of GUI rond het Platform, de Site en/of de Applicatie creëren;
   • Enig deel van het Platform kopiëren, wijzigen, aanpassen, ter beschikking stellen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op om het even welke wijze;
   • Linken, met inbegrip van in-line linken, naar elementen op WETASKER BVBA, zoals afbeeldingen en video's, onafhankelijk van de webpagina's van WETASKER BVBA waarop zij oorspronkelijk verschijnen;
   • Maatregelen omzeilen die WETASKER BVBA kan gebruiken om de toegang tot het Platform te voorkomen of te beperken;
  2. WETASKER BVBA behoudt zich het recht voor om ongepaste of illegale activiteiten te staken en te melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met lokale, provinciale en nationale overheden bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit het vrijgeven van persoonlijke informatie van gebruikers vereist.
 10. Disclaimer
  1. Het Platform is alleen bedoeld om het uitvoeren, bestellen en betalen van de taken te faciliteren. WETASKER BVBA kan de juistheid van de informatie, die door de gebruikers op het Platform geplaatst worden, of de kwaliteit van de uitgevoerde taken door de Tasker, niet garanderen of controleren.
  2. Het gebruik van het Platform en het aanbieden, bestellen en laten uitvoeren van de taken is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. WETASKER BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele aansprakelijkheid die direct of indirect verband houdt met het gedrag van de Gebruiker of de uitgevoerde taak, en het verwerpt uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk toegestaan is, in dit verband.
  3. De Tasker draagt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over de kwaliteit en de uitvoering van de taak van de WETASKER BVBA vanaf het moment dat hij/zij aan taak begint.
 11. Beperking van de aansprakelijkheid
  1. U erkent en aanvaardt dat, voor zover maximaal is toegestaan door de wet, het volledige risico voortvloeiend uit uw toegang tot en het gebruik van het Platform, de taken die u bestelt of uitvoert en het contact dat u hebt met andere Gebruikers van WETASKER BVBA (online of in persoon) bij u berust.
  2. WETASKER BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
   • Enige directe of indirecte aansprakelijkheid die voortvloeit uit de tussen Taskers en Opdrachtgevers gesloten contracten zoals vermeld in artikel 3.1;
   • Enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de uitgevoerde taak, de overeenstemming van de taak met de beschrijving ervan of niet-naleving van kwaliteit en veiligheidsnormen;
   • Enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de naleving van elke Gebruiker van de toepasselijke belastingwetgeving;
   • Enige directe of indirecte schade als gevolg van het slecht functioneren van de Site, de Applicatie of het Platform.
 1. Privacy
  1. Omdat uw privacy erg belangrijk is voor ons, hebben we een gedetailleerd privacybeleid (Privacy & Policy) geschreven om duidelijk te maken hoe WETASKER BVBA uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, bekend maakt en beschermt. U gaat ermee akkoord dat WETASKER BVBA’s Privacy Policy (die af en toe kan worden bijgewerkt) het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens door WETASKER BVBA beheerst.
 2. Intellectuele Eigendom
  1. Het Platform en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, merken, handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen (met inbegrip van de look & feel van het Platform, de Site en/of Applicatie), specificaties, methoden, procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en doelcode, bestanden, interface, GUI en bedrijfsgeheimen, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk intellectueel eigendom) , zijn volledig eigendom van en/of in licentie gegeven aan WETASKER BVBA en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, nationale en internationale regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan WETASKER BVBA en haar licentiegevers.
  2. WETASKER, WETASKER BVBA, WETASKER.BE, WETASKER.COM en elke andere website die eigendom is van WETASKER BVBA, WETASKER BVBA’s logo(s) en alle andere eigendoms-identificatiemiddelen gebruikt door WETASKER BVBA in verband met het Platform (WETASKER TRADEMARKS) zijn handelsmerken en/of handelsnamen van WETASKER BVBA, al dan niet geregistreerd. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's die op het Platform kunnen verschijnen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars (THIRD PARTY TRADEMARKS).
  3. Geen recht, licentie, of belang in de WETASKER BVBA Trademarks en de Third Party Trademarks wordt hierbij verleend, en u gaat ermee akkoord dat een dergelijk recht, licentie, of belang voor u niet geldt met betrekking tot de WETASKER BVBA Trademarks of Third Party Marks.
  4. Wanneer u User Generated Content uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op het Platform, verleent u een onherroepelijke, eeuwigdurende, exclusieve, kosteloze, overdraagbare, toewijsbare, onderlicentieerbare en wereldwijde licentie aan WETASKER BVBA om de User Generated Content in verband met het Platform te gebruiken, reproduceren, herwerken, aanpassen, vertalen, distribueren, overbrengen, lenen, afgeleide werken ervan te maken, weer te geven, ter beschikking te stellen van het publiek en uit te voeren, daarbij inbegrepen voor commerciële doeleinden, hetzij door middel van internet, elk mobiel apparaat of op andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend zijn. Wanneer een Gebruiker een taakomschrijving of profielomschrijving van het Platform verwijdert of vraagt om zijn/haar Account te verwijderen, heeft WETASKER BVBA het recht om de licentie op de inhoud die door de gebruiker is gepubliceerd op het Platform voort te zetten.
  5. De Gebruiker doet afstand van het auteursrecht met betrekking tot de door de gebruiker gepubliceerde inhoud en zal zich niet verzetten tegen eventuele wijzigingen van de inhoud die niet schadelijk zijn voor de reputatie van de gebruiker.
 3. Advertentiebeleid
  1. Het Platform kan links naar websites van derden (Third party sites) bevatten, ongeacht of deze links door WETASKER BVBA gesuggereerd zijn of gedeeld door eenieder. U erkent hierbij dat WETASKER BVBA geen controle heeft over dergelijke Third Party Sites, en u erkent en gaat ermee akkoord dat WETASKER BVBA niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van Third Party Sites, deze niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten, inhoud, advertenties, producten of materialen op dergelijke Third Party Sites.
  2. U erkent en gaat ermee akkoord dat WETASKER BVBA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op de diensten, inhoud, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op of via Third Party Sites. De meeste Third Party Sites verstrekken juridische documenten, inclusief de gebruiksvoorwaarden en privacy beleid met betrekking tot het gebruik van dergelijke sites. Het is altijd een goed idee om dergelijke documenten zorgvuldig te lezen voordat u deze sites gebruikt.
  3. WETASKER BVBA kan advertenties van netwerken van derden accepteren. Houd er rekening mee dat WETASKER BVBA geen garanties of verklaringen geeft met betrekking tot dergelijke advertenties, ongeacht of WETASKER BVBA controle heeft over dergelijke advertenties of niet.
 4. Klachten
  1. WETASKER BVBA dient als uitsluitend contactpunt voor eventuele vragen of opmerkingen van de Gebruikers. Als een Gebruiker handelt of ongepast gehandeld heeft met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het niet naleven van de Voorwaarden, het niet uitvoeren waartoe de Gebruiker zich verbond, het niet respecteren van de voedselveiligheidstandaarden en regelgeving, het gebruik van beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast gedrag, moeten Gebruikers deze persoon onmiddellijk rapporteren aan ons via info@wetasker.comen aan de bevoegde autoriteiten indien nodig. WETASKER BVBA zal uw klachten in aanmerking nemen en doet haar uiterste best om een oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen binnen een redelijke termijn 
 5. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
  1. WETASKER BVBA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het Platform, de Site, de Applicatie of Dienst te wijzigen of deze Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van de Servicekosten, de Privacy Policy, Cookie Policy en alle andere policies, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen wijzigingen ofwel op de Site of via de Applicatie publiceren ofwel u berichten over de wijzigingen. We zullen ook de datum van de laatste wijziging onderaan deze Voorwaarden aanpassen. Als de Voorwaarden dienen te worden gewijzigd of aangepast om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen in de Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandekennisgeving gebeuren.
  2. Door uw toegang tot of gebruik van het Platform voort te zetten nadat we een wijziging hebben aangebracht op de Site of via de Applicatie, of u hebben bericht over een wijziging, geeft u aan dat u de gewijzigde Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kan u enkel stoppen met gebruik van het Platform. U kan WETASKER BVBA vragen om uw Account te verwijderen door uw verzoek te richten aan info@wetasker.com. Wij zullen uw Account en alle persoonlijke informatie met betrekking tot uzelf in overeenstemming met onze Voorwaarden en binnen een redelijke termijn van het Platform verwijderen.

De originele versie van de Voorwaarden is op gesteld in het Nederlands.
Wanneer de Voorwaarden vertaald worden naar een andere taal, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben op de vertaling.
Deze vertaling moet geïnterpreteerd worden op basis van de originele Engelse versie.
Datum van de laatste revisie: 5 maart 2019.

 

 

© 2017 WeTasker. All rights reserved